03 Jan

Hoe worden beslissingen in Duitsland genomen?

Het Duitslandbeeld van Nederlanders heeft zich in de afgelopen decennia sterk veranderd. Dagelijks stromen er duizenden mensen de grens over om in hun buurland te werken. Maar zijn er nog steeds grote verschillen qua cultuur tussen beide landen? Zitten wij dichter bij elkaar dan wij denken, of moeten wij nog steeds rekening houden met zogenoemde cultuurverschillen?

In de volgende serie van artikelen zal het Team van Klaar voor de Start u uitleggen, hoe Duitsers "tikken“ en wat belangrijk is om te weten als het gaat over de Duitse cultuur. Gewoon maar de grens over? Dat kan zeker, maar in de alledaagse en in de zakelijke cultuur zijn er nog steeds belangrijke verschillen qua cultuur te zien. 

Hoe worden beslissingen in Duitsland genomen?

Elke dag nemen wij bewust of onbewust beslissingen. Wij beslissen bijvoorbeeld wat wij in onze vrije tijd doen of wat de plannen zijn voor de volgende week. Maar als wij samen een beslissing moeten nemen, dan zijn er bepaalde regels. In een zakelijke relatie zijn deze regels zelfs nog belangrijker. In onze eigen cultuur zijn deze regels meestal bekend en makkelijk te herkennen. Maar in interculturele situaties is dat niet altijd het geval. Heeft u bijvoorbeeld een Duitse medewerker of een vestiging in Duitsland? Dan heeft u waarschijnlijk al ervaringen kunnen opdoen met hoe Duitsers beslissingen nemen en wat qua rationaliteit en hiërarchie in Duitsland belangrijk kan zijn. 

Duitsers en consensuscultuur

Als Nederlanders samen beslissingen moeten nemen, dan is er vaak sprake van een consensuscultuur. Bij deze manier van beslissing name mag iedereen zijn of haar zegje doen. Vaak worden meerdere medewerkers betrokken bij een beslissing. Duitsers begrijpen deze consensuscultuur vaak niet.

Hoe worden beslissingen in Duitsland genomen?

Duitsers zijn eraan gewend om beslissingen zelf af te wegen. Kosten en baten zijn in deze zin van belang. Er wordt precies naar de risico´s en uitkomsten gekeken. Na de analyse worden er natuurlijk ook andere mensen bij betrokken. Trouwens zijn dat meestal mensen, die hiërarchisch hoger staan of vakkennis van het onderwerp hebben. Normaalgesproken gaat men in Duitsland niet met alle medewerkers of collega's in discussie. 

Hoe kunt u problemen bij de beslissing name met Duitsers voorkomen?

Wilt u wel met meerdere collega´s een beslissing nemen? Informeer dan uw Duitse medewerkers van tevoren. Ten eerste is het belangrijk om te verklaren, waarom er veel mensen moeten meedoen aan de discussie. Dat kan meteen aan het begin van de discussie worden gedaan. Ten tweede is het ook belangrijk om te vertellen, waarom er ook collega´s van een andere afdeling bij zijn (of waarom in dit gesprek geen hiërarchie bestaat). Deze stappen kunnen in een zakelijk gesprek met Duitsers tot een betere uitkomst leiden.